Kosten advocaat

Mr. P.J.H. Vinke - Perrels Advocaten
advocaat Mr. P.J.H.Vinke
Samen met de partijen worden de volgende stappen doorlopen:

Partijen en MfN register mediator beginnen mediation.
Afspraken worden in een “concept” echtscheidingsconvenant en/of “concept” ouderschapsplan opgesteld door de mediator.
De advocaat toetst het op juridische juistheid; inbegrepen bij de kosten indienen gemeenschappelijk verzoekschrift.
De advocaat levert eventueel een gewijzigd concept aan, mediator bespreekt dit indien nodig met partijen door.
Het convenant en/of ouderschapsplan dient door beide partijen goedgekeurd te zijn voor ondertekening.
De advocaat dient het gemeenschappelijk verzoekschrift echtscheiding’ in bij de rechtbank.

De advocaat bespreekt de uitspraak van de rechtbank met de desbetreffende personen zodat een akte van berusting kan worden getekend en tevens verzoek tot inschrijving. Hierna verzoekt de advocaat de ambtenaar van de Burgelijke Stand tot inschrijving van de echtscheiding over te gaan in de daartoe bestemde registers van de Burgelijke Stand. De datum van inschrijving is de datum waarop het huwelijk is ontbonden. De inschrijving van de echtscheidingsbeschikking uiteindelijk lijdt tot ontbinding van het huwelijk.

Excellent Mediation werkt samen met advocaat mr. P.J.H. Vinke van Advocatenkantoor Perrels Haarlemmermeer Advocaten B.V. uit Hoofddorp. Voor het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de Rechtbank met eventueel een ouderschapsplan is het tarief € 400 (exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW). Voor het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de Rechtbank met een convenant en eventueel een ouderschapsplan is het tarief € 500 (exclusief 6% kantoorkosten en 21% BTW).