“In een echtscheidingsconvenant regelen partijen de gevolgen van hun echtscheiding op financieel en vermogensrechtelijk gebied waarbij kan worden gedacht aan het opnemen van een regeling aangaande de wederzijdse verplichting elkaar levensonderhoud te verstrekken, de mogelijk verevening van pensioenrechten, de verdeling en verrekening van het gemeenschappelijk huwelijksvermogen of de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden.”

Angelien Bolsenbroek

Excellent Mediation

Een goed echtscheidingsconvenant vormt de basis voor een goede toekomst

Om te beoordelen hoe een relatie, juridisch bezien, beëindigd dient te worden, moet eerst de samenlevingsvorm (samenwoners, geregistreerd partnerschap, huwelijk) vastgesteld worden. Over het algemeen worden de afspraken die u bij een echtscheiding maakt, vastgelegd in een convenant. Deze overeenkomst vormt de basis voor een nieuwe toekomst. Een belangrijk en verstrekkend document dus, dat u onder begeleiding van de mediator uiterst zorgvuldig gaat voorbereiden. Een zorgvuldig en doorleefd opgesteld convenant voorkomt dat u knagende vragen blijft houden en zorgt ervoor dat u de gemaakte afspraken blijft ondersteunen. In het geval van kinderen is het nog belangrijker dat het convenant zo is opgesteld dat beide partijen dit document dragen, want deze overeenkomst vormt de basis waarop vaak nog jaren met elkaar als ouders moet worden samengewerkt.

Juridisch kader
Natuurlijk is er bij echtscheiding een juridisch kader voorhanden en dat kader is er voor iedereen, maar niemand ís iedereen. Dit maakt dat een overeenkomst, waar uitsluitend rekening is gehouden met de juridische rechten en plichten van iedereen, zelden aansluit op wat voor u, uw partner en eventueel voor uw kinderen belangrijk is. Een overeenkomst die alleen rekening houdt met uw recht, maar niet met uw overeenstemming binnen dat recht, maakt dat men zulke afspraken probeert te saboteren. Het is niet meer dan logisch dat men van afspraken waar men niet achter staat, af wil komen. Andersom geldt dit ook. Wanneer u gelukkig bent met gemaakte afspraken en hier achter staat, dan wilt u die niet kwijt. Dit maakt het naleven ervan zoveel zinvoller. Het is de erkenning van dit belang van overeenstemming, naast de erkenning van waar u recht op heeft, die scheidingsbemiddeling via Excellent Mediation zo anders maakt dan die van anderen. Zoals bijvoorbeeld van een niet-gespecialiseerde mediator of een advocaat.

Beschikking verplicht door de rechtbank
De ‘ontbinding op basis van wederzijds goedvinden’ vindt plaats door inschrijving van een verklaring door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit is alleen toegestaan als er geen minderjarige kinderen zijn waarvan beide partners juridisch ouder zijn of waarover zij gezamenlijk het gezag uitoefenen. Bij minderjarige kinderen is de beschikking verplicht door de rechtbank naar aanleiding van het verplichte ouderschapsplan. Sinds 1 maart 2009 is het verplicht om, als partijen gezamenlijk juridisch ouder zijn van minderjarige kinderen, bij het indienen van het verzoekschrift een ouderschapsplan mee te sturen. In het ouderschapsplan moeten de afspraken betreffende de zorg voor de kinderen worden vastgelegd.

Ordening met de mediator
Naast juridische zaken moeten er ook afspraken gemaakt worden over belangrijke onderwerpen als de kinderen, de afwikkeling van de financiën, en wie waar gaat wonen. Emoties als boosheid en verdriet spelen mee. Gedachten als “is dit nu al nodig?” of juist “het was al veel eerder goed geweest” spelen door uw hoofd. Om alles nog lastiger te maken lijkt het wel of uw gedachten de ene dag linksaf en de andere dag juist rechtsaf willen. Hier kunt u beiden last van hebben. Hoe in deze periode met elkaar tot afspraken te komen, lijkt wel onbegonnen werk. Excellent Mediation brengt hier een ordening in aan, waardoor u weer tot besluiten kunt komen.