Wet herziening partneralimentatie aangenomen

De wijzigingen gaan naar verwachting in op 1 januari 2020.

Voor de oude hoofdregel voor het vaststellen van de maximale wettelijke duur van partneralimentatie was: maximaal 12 jaar en bij huwelijken korter dan 5 jaar zonder kinderen de duur van het huwelijk. De nieuwe hoofdregel wordt: de helft van de huwelijkse periode met een maximum van 5 jaar.

Hierop bestaan drie uitzonderingen deze zijn van toepassing als ze een langer recht geven op partneralimentatie dan de hoofdregel.

  1. Er zijn uit het huwelijk minderjarige kinderen jonger dan 12 jaar duur partneralimentatie maximaal tot de jongste 12 jaar is.
  2. Op de datum indienen van het echtscheidingsverzoek heeft het huwelijk langer geduurd dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde bereikt binnen 10 jaar de AOW gerechtigde leeftijd duur partneralimentatie maximaal tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
  3. Op de datum van het indienen van het echtscheidingsverzoek heeft het huwelijk langer geduurd dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde is geboren voor 1 januari 1970 en meer dan 10 jaar jonger dan de AOW- gerechtigde leeftijd duur partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Voor de hoofdregel geldt de werkelijke duur van het huwelijk tot de inschrijvingsdatum van de echtscheiding.

Voor de laatste twee uitzonderingen geldt als peildatum indienen van het verzoekschrift.

Door de invoering van de nieuwe wetgeving kunnen tot onnodige escalaties leiden ‘de vraag is of de rechterlijke macht verzoek tot limitering of nihilstelling zal honoreren’

Excellent Mediation staat voor ‘maatwerk’ neem contact met ons op voor de mogelijkheden in u situatie!