Disclaimer

Disclaimer

Op de Website wordt algemene informatie verstrekt over de werkwijze van een mediation-traject alsmede juridische onderwerpen die hierin zouden kunnen meespelen. Hiermee is niet beoogd om juridisch advies te verlenen voor concrete situaties alsmede juridisch advies ter beëindiging van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en/ of samenwoners.
De op de Website getoonde informatie wordt door Excellent Mediation met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
Excellent Mediation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de Website opgenomen informatie.
Verwijzingen naar sites die niet door Excellent Mediation worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen.
Hoewel Excellent Mediation uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan Excellent Mediation niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.
Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Excellent Mediation de inhoud van de Website te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Excellent Mediation 2018 ©