Een beetje meer begrip voor elkaar

“Soms komt het voor dat een conflict een grotere omvang aanneemt en dat jullie er samen niet uitkomen. In dat geval biedt Excellent Mediation uitkomst. Bij mijn manier van werken ga ik uit van het hier en nu. Ik werk toekomstgericht. Hoe willen jullie verder met elkaar ? We staan stil bij ‘jullie eigen belangen’. Ook is er ruimte voor emoties. Vooral het verhaal achter de vloek of traan is belangrijk.”

Angelien Bolsenbroek

Excellent Mediation

Soms komt het voor dat een conflict een grotere omvang aanneemt en dat jullie er samen niet uitkomen. Eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat het zo is gelopen. Door het met elkaar uit te praten, krijgt u de rust terug en het geluk om het leven weer op te pakken. Onbewust dragen veel mensen een flinke rugzak aan verdriet en ellende mee. Excellent Mediation helpt u graag deze weer af te doen.

Excellent Mediation biedt uitkomst

Bij mijn manier van werken ga ik uit van het hier en nu. Ik werk toekomstgericht. Hoe willen jullie verder met elkaar? We staan stil bij ‘jullie eigen belangen’. Ook is er ruimte voor emoties. Vooral het verhaal achter de vloek of traan is belangrijk. Bij vastlopende conflicten op de werkvloer, in familiesfeer, een broer-zus relatie, samenwerking met compagnons: voor elk conflict is er een oplossing mogelijk. In sommige gevallen komt het weleens voor dat ik de betrokkenen eerst apart spreek om zo ruimte te kunnen creëren voor een gezamenlijk gesprek. Excellent Mediation kijkt met u verder en gaat op zoek naar een oplossing die voor beide personen voldoening geeft.

Het woord communicatie lijkt voor iedereen een bekend begrip. Er gaat dan ook geen dag, uur of zelfs geen seconde voorbij waarin mensen niet communiceren. Niet-communiceren is niet mogelijk: zelfs een blik zegt vaak al voldoende.

Lichaamstaal als belangrijk onderdeel van succesvolle communicatie

Een belangrijk onderdeel van communicatie is lichaamstaal. Deze vindt meestal onbewust plaats. Toch bepaalt de lichaamstaal voor een belangrijk deel de kwaliteit van onze communicatie. Mede door mijn kennis en ervaring met non-verbale communicatie ben ik in staat om partijen ruimte te kunnen geven om met elkaar in gesprek te gaan. Het is goed je bij de interpretatie van lichaamstaal te realiseren dat lichaamstaal situatieafhankelijk en persoons- en cultuurgebonden is. Lichaamstaal mag ook niet los gezien worden van de gesproken taal en het hele gedragspatroon van een individu.

Aan de gebeurtenis die zich heeft afgespeeld, valt in feite niets meer te doen. In de meeste gevallen is de situatie niet meer terug te draaien. Maar wat zou het fijn zijn als nog je verhaal zou kunnen vertellen en aangeven wat het met jou heeft gedaan. Vanuit de praktijk leert de ervaring dat het echter nooit zo is bedoeld als dat het is overgekomen.

Toch concurreren lichaamstaal en gesproken taal niet met elkaar. De een kan niet zonder de ander. Lichaamstaal ondersteunt de gesproken taal en maakt haar duidelijker. Als we schrijven, gebruiken we punten en komma’s om onze zinnen begrijpelijk te maken. Als we spreken, wordt onze boodschap gestuurd door afwisselend oogcontact, mimiek en gebaren.

Communicatie is actie en reactie

Communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander. Het loopt wel eens anders dan je had verwacht of gehoopt. De situaties die op dat moment in jouw dagelijks leven meespelen, kunnen andere personen niet altijd zien. Dit uitgangspunt veronderstelt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen communicatie en tevens voor de respons. Het is dus aan de zender om zijn boodschap zodanig inhoud en vorm te geven dat hij de gewenste respons bereikt.

Om een bepaald resultaat te behalen moeten verschillende mensen verschillend aangesproken worden. Bij de ene persoon kan een bepaald verzoek tot het gewenste resultaat leiden, terwijl dat verzoek bij een andere persoon, of bij dezelfde persoon in een andere situatie, geen effect heeft. De communicatie moet worden afgestemd op de ontvanger in diens context. Bij Excellent Mediation kunnen we met acceptatie leren om te gaan met de ander en te respecteren hoe de ander is. Je hoeft de ander niet te willen veranderen om de relatie te behouden, maar samen weer door de zelfde deur kunnen gaan, is vaak een hele opluchting.

Onafhankelijk & onpartijdig

Gespecialiseerd in familiemediation voor gehuwden, samenwonenden en stellen met geregistreerd partnerschap.

Opstellen en herziening van ouderschapsplan, kinder- en partneralimentatie.