MfN-registermediator

MfN-registermediator
Alleen mediators die in het MfN Register van Mediators zijn opgenomen, mogen deze titel gebruiken.

De Mediatorsfederatie Nederland houdt het register van mediators en is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid voor mediation in Nederland. Het MfN-register (het voormalig NMI-register) is erkend door de Raad voor de Rechtspraak en de Raad voor Rechtsbijstand. De federatie streeft er naar het register de status te geven van wettelijk register.

Kwaliteitsregister
De Mediatorsfederatie Nederland houdt zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep en met de inrichting van het kwaliteitsstelsel. Het MfN-register is ondergebracht in een aparte kwaliteitsstichting, de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). MfN-registermediators staan voor kwaliteit. De MfN registermediator hanteert het MfN-Mediation Reglement 2008, MfN Gedragsregels 2011 en conformeert zich aan de SKM Klachtenregeling en het Tuchtreglement van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators bij aanvang van de Mediation.

De titel MfN Registermediator is beschermd

Alleen gekwalificeerde mediators die in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland  zijn opgenomen, hebben een ‘erkende opleiding’ gevolgd.

Onafhankelijk & onpartijdig

Excellent Mediation staat voor kwaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid.