Een goed ouderschapsplan in het belang van de kinderen

Op 1 maart 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Deze wet gaat ervan uit dat voortgezet ouderschap bij scheiding de norm is en dat beide ouders op gelijkwaardige wijze verantwoordelijk blijven voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kind(eren). Voordat een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank kan worden ingediend, zullen partijen eerst moeten nadenken over een ouderschapsplan. Bij een gemeenschappelijk verzoek tot (echt)scheiding geeft Excellent Mediation ondersteuning aan de ouders en de minderjarige kinderen om een zorgvuldig ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan regelen de ouders van minderjarige kinderen de gevolgen van de (echt)scheiding voor de kinderen.

Excellent Mediation geeft tevens ondersteuning om een bestaand ouderschapsplan aan te passen in het belang van de ouders en hun kind(eren).

Opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht

Aan alle ouders en aan niet-ouders, die samen met een ouder gezag over een kind uitoefenen, wordt de verplichting gesteld om bij de beëindiging van hun relatie een ouderschapsplan op te stellen. Deze verplichting geldt ook voor samenwoners. Het is op dit moment nog de grote vraag hoe de nakoming van deze verplichting voor samenwoners gecontroleerd wordt. De beëindiging van de samenwoon-relatie wordt tenslotte nergens geregistreerd.

In het ouderschapsplan leggen ouders in het belang van hun kind(eren)afspraken vast over zaken als:

  • De verdeling van de zorg-/contactregeling.
  • Bepaling van het hoofdverblijf van en omgang met hun kind(eren).
  • Afspraken over het wederzijds informatie verschaffen en raadplegen over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind  zelf of diens vermogen (bijvoorbeeld toekomstige nieuwe partners, verhuizing).
  • De verdeling van de kosten voor de verzorging en opvoeding van hun kind(eren) en de kinderalimentatie.
Niet ontvankelijk verklaren

Als een verzoek tot echtscheiding zonder ouderschapsplan wordt ingediend kan de rechter de volgende beslissingen nemen:

  • Het verzoekschrift niet in behandeling nemen.
  • Verplichte mediation opleggen om alsnog een ouderschapsplan op te stellen.
  • Bepalen hoe de zorg voor de kinderen uitgevoerd dient te worden. De rechter weegt hierbij de belangen van de minderjarige kinderen (opstellen ouderschapsplan) af ten opzichte van het uitspreken van de echtscheiding.

Het ontbreken van een ouderschapsplan kan leiden tot het niet ontvankelijk verklaren van het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding.

Excellent Mediation begeleidt u met het opstellen van een respectvol en constructief ouderschapsplan.

Onafhankelijk & onpartijdig