Register financieel
echtscheidingsadviseur

echtscheidingsadvies & mediation

Advies, begeleiding en duidelijkheid

Advies bij scheiding

Goede voorlichting is noodzakelijk om een juiste keuze te kunnen maken. Invloed hebben op je toekomst en hoge kosten aan een procedure voorkomen. Ik sta voor maatwerk en vakmanschap.

Begeleiding bij scheiding

Om verkeerde verwachtingen te voorkomen is het belangrijk om bij de start de uitgangspunten helder te krijgen op juridisch en fiscaal gebied. Ik begeleid u van begin tot eind. 

Duidelijkheid bij scheiding

De financiële en fiscale gevolgen van een scheiding worden vaak onderschat of niet erkend. Mijn zorg is dat u na de scheiding het juridisch, civielrechtelijk en fiscaal goed heeft geregeld.

Expertise van Excellent Mediation 

Goede begeleiding is essentieel

lees verder .....

Bij beëindiging van een relatie is goede rouwverwerking essentieel. Naast het verwerken van de emotie en pijn is het van groot belang om de zakelijke kant goed af te wikkelen. Hoe voorkom je daarbij conflicten? Hoe zorg je voor een goed en constructief overleg? Hoe kun je het beste samenwerken naar een win-win situatie?

Het kan lastig zijn om standpunten te durven verlaten, of om te kijken naar wat de nieuwe situatie je zou kunnen brengen. Helemaal bij beëindiging van samenwonen of huwelijk waarbij kinderen zijn betrokken. Dan is het belangrijk om de ouders eerst te ondersteunen in de verwerking en acceptatie van de relatiebeëindiging.

Keurmerk MfN registermediator

lees verder .....

Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de autoriteit op het gebied van mediation in Nederland. Eén register als kwaliteitsstempel binnen de mediation-branche, dé bindende factor tussen mediators met een diversiteit aan expertises en achtergronden. Het MfN-register: het grootste kwaliteitsregister van mediators in Nederland.

Keurmerk Register Financieel Echtscheidingsadvies (RFEA)

lees verder...

Het kwaliteitsregister voor financieel echtscheidingsadvies is een waarborg voor rust, overzicht en juiste beslissingen in de periode van scheiden.

Excellent Mediation:

– is gediplomeerd en houdt die deskundigheid up to date;

– is integer en houdt zich aan de gedragcode;

– volgt uitspraken van een onafhankelijke geschillencommissie;

– is te vinden in het openbare register van de RFEA.

Excellent Mediation heeft het kwaliteitskeurmerk voor Register Financieel Echtscheidingsadviseur. Een deskundig financieel adviseur met expertise op het gebied van echtscheidingen.

Mediator en advocaat

lees verder .....

Tegenwoordig worden steeds meer echtscheidingen geregeld onder begeleiding van een financieel echtscheidingsadviseur en mediator. Dit kan echter niet zonder hulp van een proces advocaat, al is de rol van de proces advocaat klein. Het gemeenschappelijk verzoekschrift echtscheiding kan bijvoorbeeld alleen door een proces advocaat bij de rechtbank worden ingediend. Samenwerken met een in personen- en familierecht gespecialiseerd advocatenkantoor is een bewuste keus van Excellent Mediation. U heeft als partijen de vrije keus om een andere proces advocaat uit te zoeken naar u eigen wens.

Met beide partijen worden de volgende stappen doorlopen:

 • partijen en mediator en/of financieel echtscheidingadviseur beginnen mediation;
 • afspraken worden in een “concept”echtscheidingsconvenant en/of “concept”ouderschapsplan opgesteld door de mediator;
 • de proces advocaat toetst op juridische juistheid;
 • de proces advocaat levert eventueel een gewijzigd concept aan en mediator bespreekt dit met beide partijen;
 • het convenant en/of ouderschapsplan dient door beide partijen te zijn goedgekeurd en ondertekend;
 • de proces advocaat dient het “gemeenschappelijk verzoekschrift echtscheiding” in bij de rechtbank (proces advocaat mr. P.J.H. Vinke van Vinke Haarlemmermeer Advocatuur gevestigd te Hoofddorp);
 • de procesadvocaat begeleid het verzoekschrift door de rechtbank;
 • de proces advocaat draagt zorg voor inschrijving van de beschikking bij de desbetreffende gemeente. 

Samenwonen, geregistreerd partnerschap, huwelijk

lees verder .....

Welke samenlevingsvorm u ook heeft, er komt veel kijken bij het beëindiging van uw relatie. Om te beoordelen hoe een relatie beëindigd dient te worden, moet eerst de samenlevingsvorm vastgesteld worden. Hierbij gaan we uit van vier hoofdvormen: samenwonen, samenwonen met een samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap en het huwelijk met mogelijke huwelijksvoorwaarden. Excellent Mediation helpt u om alles op een rijtje te zetten.

Wet beperking gemeenschap van goederen vanaf 1-1-2018

 

lees verder .....

Wijzigingen Huwelijksvermogensrecht op 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 de nieuwe Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Deze nieuwe wet houdt in dat wanneer je trouwt na 1 januari 2018 er een beperkte gemeenschap van goederen geldt. Wat voor invloed dit kan hebben op uw situatie wordt nader bekeken in een persoonlijk gesprek.

Echtscheidingsconvenant

lees verder .....

Een goed echtscheidingsconvenant is de basis voor een goede toekomst! Afspraken worden vastgelegd in een convenant en vormen de basis voor een nieuwe toekomst en maakt het naleven ervan makkelijker. Een belangrijk en verstrekkend document die u – met mijn begeleiding – uiterst zorgvuldig gaat invullen.

Partneralimentatie

lees verder .....

In veel situaties geldt er een onderhoudsplicht voor getrouwde en geregistreerde partners, ex-partners en (stief)kinderen is. Deze plicht wordt ook wel alimentatieplicht genoemd. De onderhoudsplicht die tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap voor beide partners over en weer geldt, houdt niet automatisch op te bestaan als je besluit uit elkaar te gaan.

“Bij een gemeenschappelijk verzoekschriftprocedure kunnen de partners onderling afspraken maken over de alimentatie, rekeninghoudend met de toekomst. Andere afspraken zijn uiteraard ook mogelijk.

Partneralimentatie per 1-1-2020

lees verder .....

Wijzigingen per 1 januari 2020.

De wettelijke duur van partneralimentatie was maximaal 12 jaar. Bij huwelijken korter dan 5 jaar zonder kinderen is het de duur van het huwelijk.

Per 1 januari 2020 is dit verandert: “de helft van de huwelijkse periode met een maximum van 5 jaar”. Hierop kunnen drie uitzonderingen van toepassing zijn om een langer recht te geven op partneralimentatie dan de hoofdregel. 

Kinderalimentatie

lees verder.....

Volgens de wet zijn ouders onderhoudsplichtig tegenover hun minderjarige kinderen (tot 18 jaar). Wanneer de kinderen jong-meerderjarig worden (van 18 tot 21 jaar), hebben de ouders een levensonderhoudplicht. Vanaf 21 jaar wordt er gekeken naar de behoeftigheid om een bijdrage te leveren. De kinderalimentatie en levensonderhoudverplichting vervallen niet bij co-ouderschap.

Ouderschapsplan in het belang van de ouders én kinderen

lees verder .....

Opstellen van een ouderschapsplan is wettelijk verplicht sinds 1 maart 2009. In een ouderschapsplan regelen de ouders van minderjarige kinderen de gevolgen van de (echt)scheiding voor de kinderen. Een goed ouderschapsplan voorziet in het belang van u en de kinderen en in het verlengde daarvan voor de belastingdienst en ongemerkte schulden. Ook begeleid ik in het herzien van een bestaand ouderschapsplan.

 

 

 

 

   

    

    

    

    

    

   Kinderverhoor

   lees verder .....

   Minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder krijgen de gelegenheid om in de rechtbank hun mening te geven. De kinderen zelf worden schriftelijk uitgenodigd om – zonder ouders – bij de kinderrechter te verschijnen. Zij mogen ook een brief aan de rechter schrijven. Bij een goed verloop wordt vervolgens de beschikking ten uitvoer gebracht door de rechtbank.

   Wanneer kinderen niet willen/kunnen kiezen tussen de ouders om naar de rechtbank te gaan, ondersteun en begeleid ik deze.

   Internationale echtscheidingen en samenwoners

   lees verder .....

   Cultuurverschillen en religieuze overwegingen spelen hierin een rol. Het zou kunnen zijn dat beide ouders in een ander land gezamenlijk het gezag hebben. Dit betekent niet dat de ouders in Nederland beide het gezag hebben. Een goed ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant is maatwerk. Het afhechten hiervan is essentieel. Rekening houden met internationale echtscheidingen is een apostille wenselijk. Ik informeer u wat voor uw situatie belangrijk is.

   Apostille in het buitenland

   lees verder .....

   Ik regel de legalisatie van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan, inclusief de apostille voor de juridische vertalingen en erna. Een apostille waarborgt de orginele tekst. De ontvangende partij in het buitenland is bepalend voor acceptatie van de documenten. De juridische waarde en de beëdigde vertaling is nodig voor officiële stukken. Goed afhechten is voor cliënten belangrijk met name waar het de internationale privaatrechterlijke verwijzingen betreft met betrekking tot de bevoegde rechter en het van toepassing zijnde recht. 

   Draagkracht

   lees verder .....

   Draagkracht bepalen

   Om de draagkracht te kunnen bepalen, wordt er onder meer gekeken naar inkomsten, financiële verplichtingen, eigen vermogen en eventuele schulden van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde. 

   Indexering partner en kinderalimentatie

   lees verder .....

   Jaarlijks dient een – door de rechter vastgestelde alimentatie dan wel een bij convenant overeengekomen – bedrag te worden geïndexeerd. De indexering vindt plaats per 1 januari van dat jaar. Het percentage waarmee de alimentatie wordt geïndexeerd wordt vastgesteld door de Minister van Justitie. Let wel, de indexering kan door de rechter/door partijen worden uitgesloten.
   Indexering alimentatie 2024: 6,2 %.

   Belasting aftrekbaar

   lees verder .....

   De partneralimentatie is aftrekbaar; kinderalimentatie niet. De alimentatieontvanger zal over partneralimentatie belasting moeten betalen en zorgverzekeringswet. Een scheiding is een fiscaal mijnenveld die enorme gevolgen zou kunnen hebben.

   Beeindiging relatie geregeld in 1 dag

   lees verder .....

   Uit praktijk is de ervaring dat partijen het wenselijk vinden om in 1 dag de scheiding te regelen. Nadat alle stukken ingeleverd zijn verzorg ik de partneralimentatieberekening, kinderalimentatieberekening, boedelverdeling, lijfrente’s, kapitaalverzekeringen, etc. Maatwerk met goede afspraken om vervolgens een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank.

   Advies, begeleiding en coaching

   lees verder .....

   Advies, begeleiding en coaching naar een nieuwe werkelijkheid. Het lijkt vaak zo makkelijk maar is dit werkelijk zo? Wat heeft iemand nodig om verder te kunnen?
   Excellent Mediation coacht, adviseert en begeleidt onder andere:

   • ondernemers in het midden- en kleinbedrijf;
   • managers, leidinggevenden en werknemers die hun prestaties willen maximaliseren;
   • mensen met problemen in relationele sfeer. Denk aan begeleiding, verwerking en acceptatie in relaties, echtscheiding, begeleiding uit een mediation of begeleiding bij het opstellen van een ouderschapsplan.

   Ga je trouwen dit is uiteindelijk ook een zakelijke overeenkomst!

   lees verder .....
   Gedegen begeleiding bespaart veel energie, stress en onnodige juridische procedures. Hoe fijn is het als je samen invloed hebt op een goede afwikkeling van de zakelijke kant? Ik bied beide partijen graag mijn hulp aan op juridisch, fiscaal en financieel gebied en regel graag met én voor jullie de zakelijke afronding van een begin. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is uiteindelijk ook een zakelijke overeenkomst!

   Contactinformatie

   Door de aard van de werkzaamheden ben ik niet altijd in staat om de telefoon direct te beantwoorden. Laat uw gegevens hieronder achter, dan neem ik zo snel mogelijk contact met u op.

   Aanvraag via website

   Uw privacy

   5 + 11 =

   06-1563 3334

   info@excellentmediation.nl