“Angelien Bolsenbroek heeft ons uitstekend geadviseerd en begeleid met het opstellen van een voor ons beide acceptabele Convenant. Het was des temeer een uitdaging voor haar omdat wij niet onder de Nederlandse wet vielen met betrekking tot loonbelasting en pensioenvoorzieningen. Geen moeite was te groot om voor ons uit te zoeken hoe we het Convenant zouden moeten opstellen zodat het ook in het buitenland geldig is.”